• Rosa
  Phiên Bản
  Business

  Trong bốn phiên bản Fuso Rosa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, Fuso Rosa Exclusive 22 chỗ được coi là phiên bản "đắt xắt ra miếng" bởi nó cũng soán ngôi vương trong phân khúc giá của dòng xe này
 • Rosa
  Phiên Bản
  Executive

  Trong bốn phiên bản Fuso Rosa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, Fuso Rosa Exclusive 22 chỗ được coi là phiên bản "đắt xắt ra miếng" bởi nó cũng soán ngôi vương trong phân khúc giá của dòng xe này 
 • Rosa
  Phiên Bản
  Exclusive

  Trong bốn phiên bản Fuso Rosa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, Fuso Rosa Exclusive 22 chỗ được coi là phiên bản "đắt xắt ra miếng" bởi nó cũng soán ngôi vương trong phân khúc giá của dòng xe này